HISTORIA

FRÅN FENIXPALATS TILL KYRKA

Den 17 Januari 1912 invigdes det som senare skulle bli Citykyrkan och Citykonditoriet. Huset byggdes som nöjespalats och gick under namnet Fenixpalatset. Hit gick man för att förlusta sig antingen i någon av restaurangerna, danssalongen, teatern eller kägelbanan. Efter några ägarbyten hamnade till slut hela fastigheten i frikyrklig ägo, nämligen Östermalms fria församling.

Citykonditoriet öppnades till midsommarhelgen 1972 i Citykyrkans regi. Det blev omedelbart en verklig träffpunkt främst för ungdomar. Särskilt i samband med kyrkans sammankomster vid veckosluten var besöksfrekvensen mycket livlig. Till att börja med hade man öppet endast under kvällstid på vardagarna. Senare höll man öppet från kl 11.00 till 23.00. Från att ha startat upp med enbart konditoriservering utökades så småningom utbudet med prisbilliga luncher som blev mycket uppskattade.
Konditoriet kan för närvarande fortsätta att erbjuda ett varierande utbud av lunchrätter vid sidan av en uppskattad konditoriservering. Citykonditoriet har allt sedan det öppnats blivit en plats dit många människor kommer åter. Både äldre och yngre personer söker sig dit på grund av den sobra miljön och den finstämda atmosfär som råder.

Efterfrågan för att vid enskilda tillfällen hyra konditorilokalen och den intilliggande Turkiska salongen, ökar för varje år. Därför invigdes nya konferenslokaler våren 2011 som nu finns till för konferenser, fester eller mindre lunchmöten. Citykonditoriet går i gustaviansk stil.  Tak och väggar är rikt utsmyckade med gulddekor, sidentapeter och ovanliga kristallkronor. Konditoriet och hela Fenixpalatset är designade av arkitekten Hjalmar Westerlund i början på 1900-talet.

Mer info om Fenixpalatset hittar du här.